Gratis verzending vanaf €75
Voor 15u besteld is de volgende dag in huis
Verzamel punten voor mooie kortingen
Pre-orders
0
0
Gratis verzending vanaf €75
Voor 15u besteld is de volgende dag in huis
Verzamel punten voor mooie kortingen

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Naam
Sankta BV

Adres Winkel
Paalstraat 87
2900 Schoten
België

Adres Maatschappelijke Zetel
Paalstraat 87
2900 Schoten
België

E-mail
[email protected]

Ondernemingsnummer
0772849280

BTW-nummer
BE0772849280

Maatschappelijke benaming
Sankta BV
Paalstraat 87
2900 Schoten
België
RPR Antwerpen,  afdeling Antwerpen

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Sankta BV, een BV met maatschappelijke zetel te Paalstraat 87, 2900 Schoten, België met BTW BE 0772849280 en RPR Antwerpen met afdeling Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sankta BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de bestuurder Thomas Gabriel en Lawrens Hales aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Soms gebeuren er ook menselijke fouten. Als onze prijs te veel afwijkt van de eigenlijke richtprijs, gaat het om zo'n menselijke fout. In zo’n geval zal je bestelling worden geannuleerd, ook wanneer je al een automatische bevestigingsmail hebt ontvangen. Je kan dan alsnog beslissen het artikel aan de correcte prijs te kopen. Heb je het artikel na een week niet opnieuw besteld, dan gaan we ervan uit dat je het liever niet aankoopt.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sankta BV niet. Sankta BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sankta BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sankta BV. Sankta BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan via de webshop artikelen in zijn daartoe voorziene winkelwagen plaatsen. De hierin geplaatste producten vormen in geen geval een verbintenis van de Klant om deze aan te kopen. Wanneer de Klant op het winkelmandje klikt, kan er verder gegaan worden via de knop “Bestellen” naar het besteloverzicht scherm. 

Dit scherm geeft een overzicht van de producten die de Klant in zijn winkelwagen heeft geplaatst, als ook andere informatie die door Sankta BV relevant leek voor de Klant op dat moment. Hier kan de klant de verzendkosten laten berekenen of verder doorgaan naar het afrekenscherm.

In het afrekenscherm vult de Klant zijn juiste factuurgegevens in, kiest hij de verzendmethode en geeft hij de gewenste wijze van betalen aan. Hier kan de Klant zijn bestelling volledig controleren, inclusief alle aangerekende en vermelde kosten. Indien de Klant akkoord gaat met de vermelde informatie, kan hij na het accepteren van de algemene voorwaarden zijn bestelling plaatsen via de daartoe voorziene knop “kopen”. Hierna zal de klant al dan niet worden doorverwezen naar het scherm van zijn gekozen betalingsmethode. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via de betaalprovider Mollie B.V. 

 • via kredietkaart
 • via bankkaart 
 • via overschrijving
 • via Paypal

Sankta BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Sankta BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met uitzondering van vooruitbetalingen op producten, zogenoemde pre-orders, zal Sankta BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. 

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding. 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding van de overeenkomst conform de voorwaarden opgenomen in de algemene voorwaarden zal Sankta BV het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sankta BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending bij dergelijk vervangingsproduct zijn voor rekening van Sankta BV.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sankta BV tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Sankta BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

In het geval van pre-orders kan de aflever procedure en -termijn afwijken conform de in de algemene voorwaarden van Sankta BV opgenomen regels in artikel 17.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Slovakije, Spanje, Tsechië en Zweden.

De levering gebeurt door enkele van de in België geregistreerde koerierbedrijven. Kosten zijn afhankelijk van het land van de Klant, alsook van de gebruikte koerierdienst. De exacte kosten met betrekking tot de leveringsmethode wordt berekend bij het afrekenen van de bestelling. Indien deze ten laste vallen van de Klant zullen deze altijd worden meegedeeld alvorens de bestelling wordt geplaatst. Een indicatie van de verzendkosten kan teruggevonden worden op de website van Sankta BV onder de rubriek “Verzenden & Retourneren”. 

De duur van de levering is afhankelijk van het land van de Klant, alsook van de gebruikte koerierdienst. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Deze levering zal geschieden aan de hand van de bovenvermelde leveringsprocedure. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Sankta BV via het e-mailadres “[email protected]”.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Sankta BV was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Sankta BV. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sankta BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Sankta BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Sankta BV met adres: Lodewijk Verheijenstraat 9, 2900 Schoten; en e-mail “[email protected]” via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Sankta BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Sankta BV te Paalstraat 87, 2900 Schoten.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Deze kosten zijn afhankelijk van het land van de klant en gekozen koerierdienst. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 30 EUR. Deze kosten zijn afhankelijk van het land van de klant en gekozen koerierdienst. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Sankta BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Dit wil zeggen dat de verpakking van het product ongeopend en onbeschadigd blijft. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sankta BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Sankta BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan  Sankta BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Sankta BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Sankta BV klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Sankta BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sankta BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Sankta BV is bereikbaar via e-mail op [email protected], via whatsapp of per post op het volgende adres Paalstraat 87, 2900 Schoten. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sankta BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Sankta BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of het order binnen de 3 werkdagen te annuleren.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Sankta BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken van de bestelling en leveren van de goederen. De rechtsgrond hiervan is het uitvoeren van de overeenkomst. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief zullen de gegevens ook gebruikt worden voor communicatie door Sankta BV. Dit geschiedt louter na het aanmelden van de Klant voor de nieuwsbrief. De rechtsgrond hiervan berust op toestemming. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sankta BV te Lodewijk Verheijenstraat 9, 2900 Schoten of via [email protected], kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Sankta BV te Lodewijk Verheijenstraat 9, 2900 Schoten of via [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [https://www.planetfantasy.be/nl/service/privacy-policy/]. 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Privacy Policy [https://www.planetfantasy.be/nl/service/privacy-policy/].

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sankta BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sankta BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 17: Pre-orders

Art 17.1: Indien de producent van het product het toelaat is de klant in de mogelijkheid om bepaalde artikelen, die nog niet uitgegeven zijn, voor te bestellen (pre-order). 

Art 17.2: Bij een pre-order heeft de Klant keuze uit twee betalingsmogelijkheden:  

 • Het volledige bedrag wordt op voorhand betaald. Dit telt ook als voorschot op de bestelling gezien Sankta BV op het moment van betaling niet in het bezit is van het pre-order product.  
 • Er wordt een voorschot van 10% betaald (indien aangegeven per product is 30% ook mogelijk) op de totale prijs van het product, met niet inachtneming van de verzendingskosten. De betaling van het resterende bedrag geschiedt wanneer Sankta BV in het bezit is van het vooruitbestelde artikel. De Klant zal dan een betalingsverzoek krijgen voor het resterende gedeelte van de prijs te betalen. Dit resterende gedeelte zal ten alle tijden berekend worden op basis van de originele prijs waartegen de Klant het product heeft besteld en het reeds vooruit betaalde voorschot.  

Art 17.3: De bestelling van een pre-order met een voorschot kan geannuleerd worden uiterst 14 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien de pre-order binnen 14 dagen is geannuleerd kan het voorschot terugbetaald worden. Na het verstrijken van deze periode kan de pre-order geannuleerd worden, slechts zonder terugbetaling van het voorschot. Deze worden aangerekend als administratiekost. Betaalde je de pre-order volledig? Dan wordt er 10% administratiekost van het volledig betaalde bedrag afgetrokken. Dit restbedrag wordt terugbetaald.

Art 17.4: Indien de Klant het pre-order artikel heeft besteld met een voorschot van 10%, zal de Klant conform Art 17.2 op bepaalde momenten betalingsverzoeken krijg voor de betaling van de resterende bedragen. Deze betalingsverzoeken gelden 14 kalenderdagen na het opmaken van het verzoek. Indien de Klant binnen deze 14 dagen niet betaald heeft of bewijs van betaling kan voorleggen, zal de bestelling geannuleerd worden voor de Klant. Het voorschot zal dan conform Art 17.3 niet terugbetaald worden.

  Art 17.5: Sankta BV zal conform artikel 5 van de algemene voorwaarden van Sankta BV overgaan tot verzending van het artikel naar de Klant indien:  

 • Sankta BV in het bezit is van het volledige bedrag van het door de Klant bestelde pre-order artikel.  
 • Het pre-order artikel in het bezit is van Sankta BV.  

Art. 17.6: De pre-orders worden door Sankta BV bestelt bij de leverancier van de artikelen. Deze vooruitbestelling is ten allen tijde onderhevig aan het recht van de leverancier om de bestelling eenzijdig te annuleren. Het kan dus voorvallen, in bepaalde zeldzame gevallen, dat Sankta BV het product niet kan leveren indien de producent aangeeft het product niet te kunnen leveren. De Klant zal hier dan ook van op de hoogte gesteld worden en eventueel betaalde voorschotten zullen teruggestort worden. Sankta BV kan in dit geval niet verantwoordelijk gesteld worden.

Vragen of hulp nodig?

Telefonisch

Dinsdag t/m zaterdag
van 10u tot 18u

+32 3 288 08 80

E-mail

Altijd een antwoord binnen 24 uur

Mail ons

Social media

4.9/5Review LogoWij scoren een 4.9/5 op Google Reviews

Planet Fantasy

Paalstraat 87
2900 Schoten
België Bekijk op Google Maps

BE 0772.849.280

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ga je hier mee akkoord? JaNeeMeer over cookies »